RUSFET & COMPANY

Угода користувача


1. Загальні положення

1.1. Дана Угода визначає умови використання сайту та послуг, які надаються на сайті. 

1.2. Використовуючи сайт, користувач зобов’язується дотримуватися усіх умов даної Угоди.

1.3. У випадку не згоди з умовами Угоди, користувач повинен припинити використання сайту.

2. Послуги 

2.1. Сайт надає послуги з інтернет-маркетингу, включно з (але не обмежуючись вказаним переліком) пошуковою оптимізацією, рекламою в інтернеті, соціальним маркетингом та іншими видами послуг. 

2.2. Сайт не несе відповідальності за результати, які користувач отримав від використання наданих послуг. 

2.3. Сайт залишає за собою право відмовити у наданні послуг користувачу без пояснення причини.

3. Користування сайтом

3.1. Користувач зобов’язується використовувати сайт лише у законних цілях та у відповідності з умовами даної Угоди. 

3.2. Користувач не має права використовувати сайт у будь-яких інших цілях, у тому числі порушувати авторські права, поширювати неправдиву інформацію, спам, образу, рекламу тощо. 

3.3. Користувач не має права використовувати програмне забезпечення, що містить віруси або інші шкідливі програми, які можуть завдати шкоди сайту та/або іншим користувачам.

4. Контент на сайті 

4.1. Компанія надає Користувачеві можливість використовувати платформу Компанії, щоб отримувати інформацію та матеріали щодо інтернет-маркетингу, включаючи (але не обмежуючись) статті, відеоуроки та інші корисні матеріали.

4.2. Компанія надає Користувачеві можливість використовувати різноманітні інструменти та програми, що допомагають у розробці та виконанні маркетингових кампаній.

4.3. Компанія не несе відповідальності за будь-яку шкоду, збитки чи втрати, що виникли у результаті використання Користувачем платформи Компанії, в тому числі, але не обмежуючись, за втрату прибутку, даних, часу тощо.

4.4. Компанія не гарантує точність, повноту та надійність будь-якої інформації та матеріалів, що розміщуються на платформі Компанії. Користувач самостійно несе ризик використання цієї інформації.

5. Користувачеві забороняється:

5.1. Порушувати законодавство України та/або інші права та свободи третіх осіб.

5.2. Використовувати платформу Компанії для розповсюдження шкідливого та/або небезпечного контенту.

5.3. Надавати неправдиву та/або маніпулятивну інформацію про Компанію, її послуги та продукти.

6. Компанія має право:

6.1. Вимагати від Користувача дотримання положень цієї Угоди.

6.2. Користувач погоджується, що Компанія може використовувати надану інформацію, включаючи (але не обмежуючись) персональні дані, для забезпечення надання послуг користувачеві, покращення якості цих послуг та розробки нових послуг.

6.3. Користувач погоджується, що Компанія може відправляти сповіщення, повідомлення про оновлення послуг або акційні пропозиції на електронну пошту та/або мобільний телефон, зазначені користувачем при реєстрації, або через інші засоби зв’язку, надані користувачем.

7. Відповідальність сторін

7.1. Користувач несе відповідальність за правильність наданої інформації при реєстрації та за обережне та безпечне використання послуг, наданих Компанією.

7.2. Користувач зобов’язується не порушувати права інших користувачів та не вчиняти дій, що можуть завдати шкоди Компанії, іншим користувачам чи третім особам.

7.3. Команія не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли у зв’язку з користуванням послугами, які надаються з використанням Інтернету, зокрема, у зв’язку з несправністю Інтернет-з’єднання, проблемами зі зберіганням, обробкою та передачею даних.

7.4. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок порушення користувачем правил користування послугами, які надаються Компанією.

7.5. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають в результаті використання або неможливості використання Сайту, у тому числі (але не обмежуючись) прямі, непрямі, випадкові, наслідкові, побічні та штрафні збитки.

7.6. Компанія не несе відповідальності за вміст, який користувач додав або опублікував на Сайті, і не контролює або не редагує вміст, що додається користувачами.

7.7. Компанія не несе відповідальності за будь-які посилання на зовнішні ресурси, які можуть бути розміщені користувачами на Сайті.

8. Зміни угоди

Компанія може в односторонньому порядку змінювати або оновлювати частини цієї Угоди в будь-який час, без попереднього повідомлення. Користувач зобов’язується час від часу переглядати дану Угоду, щоб знати про її зміни та оновлення. Усі зміни до цієї Угоди набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті.

9. Прикінцеві положення

9.1 Взаємовідносини Сторін за цією Угодою регулюються законодавством України.

9.2 Якщо будь-яка частина цієї Угоди визнається недійсною або неістотною з будь-яких причин, це не вплине на дійсність або істотність інших положень Угоди чи на дійсність або істотність Угоди в цілому.

9.3 Користувач погоджується, що будь-яка суперечка, що виникає з приводу цієї Угоди, буде вирішуватися шляхом переговорів між сторонами, а у випадку неможливості такого врегулювання − у судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України.

9.4. Ця Угода становить повне та вичерпне розуміння Сторонами предмету цієї Угоди та замінює будь-які попередні або одночасні пропозиції, усні чи письмові, та будь-яку іншу домовленість між Сторонами щодо предмету цієї Угоди.

9.5.  Угода набирає чинності для Користувача з моменту прийняття ним її умов, що підтверджується фактом користування Сайтом, яке здійснює Користувач, і залишається чинною до моменту її розірвання однією зі сторін відповідно до умов цієї Угоди.

9.6 У разі незгоди Користувача з будь-якою умовою цієї Угоди він зобов’язаний негайно припинити використання Сайту та/або будь-якого з його розділів.

Завершуючи реєстрацію на Сайті та надаючи свої персональні дані, Користувач погоджується з умовами цієї Угоди та дає згоду на обробку своїх персональних даних з метою надання послуг, а також погоджується з нашою Політикою конфіденційності. Користувач має право в будь-який момент відкликати згоду на обробку своїх персональних даних та видалити свій профіль на Сайті.

Якщо Користувач не погоджується з умовами цієї Угоди, він не має права користуватись послугами Сайту.

Сама швидка реклама для Ваших товарів

Залиште свій телефон і ми зв’яжемося з Вам та надамо детальну інформацію про наші послуги